Saavuttavuus ja liikenne


Digitaalinen saavutettavuus PiDiKe – Pirkanmaan digituen alueellisen koordinaation kehittämishanke

Pirkanmaan digituen alueellisen koordinaation kehittämishanke on osa yhteensä 14 maakunnallisen digihankkeen kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on tehdä digituesta Suomessa löydettävämpää, saavutettavampaa ja vaikuttavampaa. Hankkeen päätavoitteena on koota Pirkanmaan digituen toimijat yhtenäiseksi aktiiviseksi verkostoksi, jotta toimijat voivat vaihtaa keskenään hyviä käytänteitä, suunnitella toimintojansa toisiaan täydentäviksi sekä opastaa asiakkaita oikeiden palveluiden ääreen. Pirkanmaan liitto toimii hankkeen omistajana ja kokoaa ja kutsuu koolle verkostoa. Hankkeen toteuttavina kumppaneina toimivat Kela, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Akaan, Ylöjärven ja Tampereen kaupungit. Vastaavanlaisia hankkeita on käynnissä 14 maakunnassa ja hankkeiden kokonaisuutta koordinoivat Digi- ja väestötietovirasto sekä Valtiovarainministeriö.

Liikenne

Pirkanmaa on koko Suomen kannalta keskeinen pääväylien ja eri liikennemuotojen solmupaikka. Liikennejärjestelmän suunnittelu on osa maakunnan strategista suunnittelua ja se tukee erityisesti alueiden käytön, palveluiden ja elinkeinojen toimintaedellytysten kehittämistä.