Hankkeet

Hankkeiden toteutukseen on käytettävissä eri rahoitusvälineitä, joilla jokaisella on omat tavoitteensa. Pirkanmaan liitto myöntää tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE).


Tiedolla johtamisen käytännöt Pirkanmaan koulutusryhmän työssä


Vuonna 2020 toteutettiin Pirkanmaan liitossa Tiedolla johtamisen käytännöt koulutusryhmän työssä -hanke, joka rahoitettiin AIKO-rahalla. Hanke kesti puoli vuotta 1.1.2020-30.6.2020 ja koostui neljästä toimenpiteestä:

  • Koulutusryhmän tiedolla johtamisen kehittäminen, tarpeiden kartoittaminen ja jatkosuunnitelma kehitystyöhön
  • Siltasopimuksen seurannan ja toteutuksen tukeminen tiedolla johtamisella.
  • Vaikuttavuuden mittaamisen käytäntöjen kehittäminen siltasopimusta pilottina käyttäen
  • Tiedolla johtamisen käytäntöjen jalkauttaminen osaksi koulutusryhmän päätöksentekoa

Hankkeen tavoitteena oli kehittää PIrkanmaan koulutusryhmän tiedolla johtamisen valmiuksia kartoittamalla tietojohtamisen tarpeita ja kehittämällä seurannan ja vaikuttavuuden mittaamisen menetelmiä. Pirkanmaan koulutusryhmä toimii alueen koulutuksen ja työelämän osaamistarpeiden edunvalvojana ja yhteisenä pöytänä työmarkkinoiden, koulutuksen ja työllistymispalveluiden edustajille. Sen vastuulla on ollut mm. siltasopimuksen seuranta, minkä vuoksi siltasopimusta käytettiin pilottina seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin toimintamallien kehittämisessä.

Hankkeessa myös arvioitiin siltasopimuksen soveltuvuutta alueelliseksi kohtaanto-ongelman ratkaisemisen välineeksi. Hankkeen lopputuloksena syntyi konkreettisesti neljä dokumenttia. Siltasopimuksen seuranta, joka kokoaa Siltasopimuksen toimenpiteillä aikaansaadut tulokset ja tilanteen hankkeen lopussa. Seurannan toimintamalli, joka on skaalattavissa useista toimenpiteistä tai hankkeista koostuvien kokonaisuuksien seurantaan myös siltasopimuksen ulkopuolella.

vaikuttavuuden arvioinnin raportit (powerpoint, sekä pdf), joissa kuvataan siltasopimuksen tavoitteita, niiden saavuttamista ja esitellään vaikuttavuuden arvioinnin mallin teoreettinen tausta, minkä pohjalta arvioinnin periaatteita voi käyttää myös muiden projektien vaikuttavuuden arviointiin. Lisäksi hankkeen aikana tilattiin aluekehittämisen asiantuntija Jari Kolehmaiselta arvio Pirkanmaan siltasopimuksesta.

Linkit hankkeen lopputuloksiin:
Vaikuttavuuden arvioinnin toimintamalli lopputulokset
Seurannan toimintamalli, esimerkkinä siltasopimus
Toimenpideseuranta_lopputulokset (päivitetty huhtikuu 2020)
Kolehmainen siltasopimus arvointi (Jari Kolehmaisen tekemä arvio siltasopimuksesta hallinnollisena aluekehittämisvälineenä)
Siltasopimus ja vaikuttavuuden arviointi lopputulokset.