Pirkanmaan elinvoima ja uudistuminen


Välkky Pirkanmaa: maakunnan osaamispohjan hyödyntäminen toiminta- ja tuotantotapojen uudistamisessa, uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen, tutkimuksen ja tuotekehityksen kärkiin panostaminen, tulevaisuuden osaamishaasteisiin vastaaminen

Ehyt Pirkanmaa: ihmisten hyvinvointi, työllisyys ja vaikuttamismahdollisuudet, työelämän laatu, koulutuksen ja palveluiden saatavuus sekä kulttuuri ja turvallisuus yhteisöllisyyden ja vetovoiman vahvistajina

Kestävä Pirkanmaa: uusiutumattomien luonnonvarojen kestävä käyttö, älykäs infrastruktuuri, ilmastonmuutokseen varautuminen sekä puhdas ja monipuolinen elinympäristö hyvinvointitekijänä ja liiketoimintamahdollisuuksien lähteenä

Saavutettava Pirkanmaa: kokonaisvaltainen ja eri tavoitteita palveleva maankäyttö ja yhdyskuntarakenne, vetovoimaiset elinympäristöt, laadukas asuminen ja sujuva liikkuminen ja yhteydenpito.